Thứ tư - 06/05/2020 14:06

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thành

 
Đây là đơn vị đầu tiên trong 4 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025 duyệt đại hội.
Sáng 6/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành về duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

bna img 63855019977 652020
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Đảng, các sở, ngành. Ảnh: Thành Duy

“VỪA YÊN, VỪA THÀNH”

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, Yên Thành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện đáng kể. 

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; phát huy được sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội.

Huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; bộ mặt nông thôn, thị tứ, thị trấn khởi sắc rõ nét.

Tuy nhiên, Yên Thành vẫn còn gặp những khó khăn và hạn chế, tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh; chưa thu hút được các dự án lớn mang tính đột phá; nguồn thu ngân sách chưa bền vững; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển.

bna img 61943039526 652020
Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy Yên Thành trình bày công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã có những trao đổi, góp ý vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành. 

Trong đó, cơ bản đồng tình với những đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của huyện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực hành động, đạt kết quả khá ấn tượng, nhất là đạt huyện nông thôn mới. Có thể đánh giá đây là nhiệm kỳ “vừa yên, vừa thành” của huyện.

684894166 31520198286107 26920197254619 652020
Một góc thị trấn Yên Thành. Ảnh tư liệu

XÂY DỰNG CHỈ TIÊU KHOA HỌC, THỰC TIỄN,
CÓ TÍNH TIẾN CÔNG


Về các góp ý đối với huyện, các ý kiến cho rằng, huyện cần tiếp tục bám sát, xây dựng cơ sở vững mạnh; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ. Về các chỉ tiêu, có một số chỉ tiêu thể hiện tính tiến công chưa cao như: thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách... Nhiều ý kiến cũng cho rằng, huyện nên rút gọn lại các chương trình trọng tâm và đột phá phát triển.

Liên quan đến mục tiêu, phương hướng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, với quy mô kinh tế đứng khoảng thứ 5/21 huyện, thành, thị của tỉnh, Yên Thành cần phải nỗ lực về tốc độ tăng trưởng với mục tiêu cao hơn, trên cơ sở vẫn phải lấy thế mạnh nông nghiệp là nền tảng nhưng phải sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất lớn.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư, nhất là vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển kinh tế dân doanh để có nguồn thu ngân sách bền vững hơn.

bna img 63136988395 652020
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận công tác chuẩn bị cho Đại hội của huyện Yên Thành, đặc biệt trong bối cảnh đang phải phòng, chống dịch Covid-19 nhưng đã bám cơ sở, chỉ đạo, lãnh đạo sát, kịp thời. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ, dù lãnh đạo có nhiều biến động song huyện đã giữ vững, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; quá trình lãnh đạo có sự kế tiếp hết sức trách nhiệm giữa người mới và người cũ. Trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục chủ động quan tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cũng dành nhiều phân tích, gợi mở cho huyện Yên Thành, nhất là về cơ cấu thu ngân sách, phát huy nội lực xã hội, đặc biệt là công tác phân luồng, đào tạo nghề cho lao động để phát huy hiệu quả hơn nữa công tác xuất khẩu lao động.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá, công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội của huyện Yên Thành đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản của tỉnh. Bố cục, dung lượng dự thảo báo cáo chính trị cơ bản hợp lý; văn phong, ý tứ được gọt dũa, thái độ chuẩn bị nghiêm túc. 

bna img 63363288940 652020
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về nội dung cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thấy rằng, huyện cần tập trung đánh giá thật sâu đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhất là xây dựng nông thôn mới... 

Bên cạnh đó, cần làm rõ nhiệm kỳ này, mặc dù có biến động về công tác cán bộ, song Yên Thành đã tạo được sự đồng thuận cao, chia sẻ, cộng sự, hợp tác với nhau, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân; quốc phòng - an ninh được giữ vững trong bối cảnh rất khó khăn; đánh giá sâu hơn về công tác thực hiện các quy hoạch;…

Về hạn chế và nguyên nhân, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, huyện cần phải hết sức thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn, nhất là liên quan đến đất đai, vi phạm trật tự xây dựng và các vi phạm khác; đồng thời phân tích, làm rõ việc xác định và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đây là cơ sở quan trọng để xây dựng chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

bna img 63383144697 652020
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ huyện đặt ra trong nhiệm kỳ mới, tuy nhiên, đối với một số chỉ tiêu như: tốc độ tăng trưởng gắn với thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, giải quyết việc làm, tổng sản lượng lương thực, kết nạp đảng viên;… Yên Thành cần tính toán khoa học gắn với thực tiễn, điều kiện của huyện để xây dựng chỉ tiêu phù hợp, vừa thể hiện được tính tiến công, quyết tâm cao.

Đối với hướng phát triển của huyện, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong nhiệm kỳ này vẫn là nông nghiệp, song phải theo hướng công nghệ cao, chuỗi liên kết tập trung, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Bên cạnh đó, cần quan tâm phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ; xem xét trở thành trung tâm đào tạo nghề chất lượng cho lao động.

bna img 63818118934 652020
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng thống nhất với nhiều ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy là trong dự thảo báo cáo chính trị, huyện cần rút gọn lại các chương trình trọng tâm và đột phá phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng tình với chương trình và thời gian đại hội, theo đó, diễn ra từ chiều 17/5 đến sáng 19/5/2020; đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; đảm bảo tốt an ninh, trật tự, an toàn phòng dịch Covid -19;… qua đó trở thành đại hội mẫu cho các đảng bộ khác học tập.

Đức Chuyên - Thành Duy

baonghean.vn

 

  Bình luận

Tin cùng chuyên mục

TIN MỚI ĐĂNG

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây